« Tagasi

Häädemeeste muusikakooli sisseastumiskatsed toimuvad 25. mail

Häädemeeste Muusikakool valmistub uueks õppeaastaks.

1992.aastast alates töötab Häädemeestel muusikakool, kus siinsed lapsed saavad algõpetust muusikast. Aastate jooksul on meie kooli lõpetanud 68 õpilast, neist kõige rohkem klaveri, aga ka puhkpillide, viiuli, mandoliini ja akordioni erialal.

Paljud meie vilistlastest on oma elu sidunud muusikaga – meilt on kasvanud välja muusikaõpetajaid, interpreete ja heliloojaid. Praegugi õpivad mitmed Tallinna Muusikakeskkoolis, Eesti Muusikaakadeemias jm.

Nagu lõpetanute arvustki näha, on meie koolis kõige arvukamalt esindatud klaverieriala. Ka need, kes valivad viiuli või klarneti oma õpitavaks pilliks, võivad hiljem klaveritunde lisaks saada.

Viiuliõpet võiksid alustada olla päris pisikesed poisid-tüdrukud.

Meie koolis saab õppida ka näppepille – mandoliini, kitarri ja ukulelet.

Kõik õpilased saavad solfedžotunde, s.t. muusikalist lugemis- ja kirjaoskust, alates 3.klassist lisandub muusikalugu, sest me ei kasvata oma õpilastest niivõrd interpreete, kuivõrd muusika-armastajaid ja

 -tundjaid.

Iga muusikakooli astuja peaks arvestama ühepäevase lisakoormusega (2 tundi eriala, 2 tundi solfedžot + kodune harjutamine, alates 3.klassist muusikalugu ja ansamblimäng). Kindlasti tasub aga muusika selle vaeva ja suur on rõõm tehtud tööst.

Laupäeval, 13. mail kell 12 on meie kooli õpilaste kevadkontsert Häädemeeste seltsimajas, kuhu kõiki ootame kuulama-vaatama meie tublimaid soliste-ansambleid ja suviseks noorte laulupeoks valmistuvat lastekoori.  

Esmaspäeval, 15. mail tutvustame oma kooli Häädemeeste Keskkooli I ja II klassi õpilastele.

Neljapäeval, 25. mail kell 14 – 16 on meie muusikakoolis sisseastumiskatsed.

Katsealusel lapsel tuleb omal valikul laulda üks laul, näidata oma viisi- ja rütmimälu.

Lapsevanematel palume kirjutada vastavasisuline sooviavaldus.

Muusikakool on tasuline, ühes kuus tuleb lapse õpingute eest tasuda 12 eurot ja 78 senti.

Ootame endi hulka erksaid ja töötahtelisi õpilasi!

 

Tiia Soomre, kooli direktor