« Tagasi

Tuleohtlik aeg kogu Eestis algab 14. aprillil, Päästeamet on kehtestanud ranged piirangud tule tegemisele

Väljavõte käskkirjast:

1. Määran tuleohtliku aja alguseks 14.04.2017. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:

1.1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;

1.2. kuluheina ja roostiku põletamine;

1.3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Kuno Tammearu

peadirektor