« Tagasi

Mittetulundustegevuse toetusfondi taotluste vastuvõtmine algab 17. aprillil

Vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu poolt vastuvõetud mittetulundustegevuse toetamise määrusele avaldatakse teade toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta valla veebilehel ja valla ajalehes. Teave toetuste vastuvõtmise alguskuupäeva ja teiste tingimuste kohta on esitatud alltoodud teates.

Vallavalitsus kuulutab avatuks mittetulundustegevuse toetuste taotlemise, taotluste vastuvõtt algab 17. aprillil ja kestab jooksvalt kuni toetusfondis raha lõppemiseni. Toetusfondi suurus on 2017. a vallaeelarves 5000 €. Ühe toetuse ülempiir on 500 € - või 1000 €, kui projekt on ülevallalise mõjuga. Sama taotleja võib esitada ka rohkem kui ühe taotluse, kui nende taotletav toetussumma aasta jooksul kokku ei ületa 1000 €. Mitme taotlejaga (partneritega) projektide puhul kehtivad samad piirmäärad.
Taotlejad peavad kindlustama projekti oma- või kaasosaluse vähemalt 10% ulatuses; sellest pool võib olla arvestatud mitterahalisena. Täpsemalt saab taotlemise kohta teavet avaldatud asjakohasest määrusest Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/423032017001 ja valla kodulehel alajaotuses Kodanikuühendused. Samas on olemas ka taotlusvormid (pdf- failina RTs ja doc-failina valla kodulehel).
Fondist ei saa taotleda toetust kodanikuühendustele kuuluvate või nende kasutuses olevate hoonete püsikulude katteks.
Toetustaotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele allkirjastatuna taotleja allkirjaõigusliku isiku või volitatud projektijuhi poolt digitaalselt või paberil ning saata e-posti aadressil info@haademeeste.ee või vallamajja aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste.