« Tagasi

Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele

Pärnus alustame koolitustega aprillis. Koolitused toimuvad Nooruse majas aadressil Roheleline 1B. Koolitused toimuvad 10.-11.04; 27.-28.04, 8.-9.05 kell 10:00-16:00. Infopäev toimub samal aadressil 3. aprillil kell 13:00. Registreeru koolitusele siin.

Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele

MTÜ Pro Civitas eestvedamisel käivitati 12 Eesti maakonnas projekt „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele".

Projekti eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste õpihoiakute parandamisele ning nende võtmepädevuste arendamisele isiksuse arengu tagamiseks.

Erinevates maakondades viiakse käesoleva aasta veebruarist 2018. aasta augustini läbi 40 puuetega inimestele suunatud võtmepädevuste alast koolitust: Harjumaal (8 gruppi), Ida-Virumaal (6 gruppi), Tartumaal (6 gruppi), Pärnumaal (4 gruppi), Lääne-Virumaal (3 gruppi), Põlvamaal (3 gruppi), Raplamaal, Jõgevamaal, Võrumaal ja Viljandimaal (igas maakonnas 2 gruppi) ning Läänemaal (1 grupp) ja Hiiumaal (1 grupp), mis aitavad suurendada puuetega inimeste õpimotivatsiooni, osalemist elukestvas õppes ning ühiskonnaelus laiemalt.

Projekti koostööpartner on Eesti Puuetega Inimeste Koda, kelle tegevuse põhieesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Individuaalse motiveerimise saavutamiseks on projekti meeskonda kaasatud õpinõustaja, kes nõustab ja juhendab neid koolitatavaid kelle õpijõudlus on keskmisest madalam ning kelle õpingute edenemine planeeritud tempos oleks muidu küsitav. Projekti kaasatud õpinõustajad valitakse selliselt, et nad saavad toetada erinevate spetsiifiliste puuetega (nt nägemis-, kuulmis-, erinevad liitpuuded jne) inimeste osalemist projekti tegevustes.

Koolitused viiakse läbi mitmekülgses ja osalejatele huvitavas ning sobivas vormis, arvestades sihtgrupi – puuetega inimesed – eripärasid. Kasutatavad õpivormid hõlmavad loenguid, arutelusid, rühmatööd, individuaalset tööd jne.

Arendatavad võtmepädevused on õppimisoskus, sotsiaalsed oskused ja algatusvõime, mis kõik toetavad osalejate isiksuse arengut ning aitavad kõrvaldada nende ühiskonnaelus (elukestev õpe, tööturg, kodanikuühendused jne) osalemist takistavaid barjääre.

Koolitusgrupi keskmine suurus - 10 inimest - on väike ning võimaldab aktiivõppe meetodite kasutamist ning individuaalset lähenemist.

Ühe koolituse pikkus on 45 tundi, koolitus viiakse läbi 2 kuu jooksul.

Osalemine on tasuta.

Info ja registreerumine: 56 659 118 või anu.viltrop@gmail.com

Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0072 „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele" rahastab Euroopa Sotsiaalfond.