Päästeamet: Alates tänasest algas Eestis tuleohtlik aeg

Soojade ja päikesepaisteliste ilmade saabudes on järsult tõusnud maastikutulekahjude arv. Möödunud nädalavahetusel kustutasid päästjas ligikaudu 150 kulupõlengut, neist kõige enam, 50 Lõuna...

ÜHINEMISEELSE (ENDISE) HÄÄDEMEESTE VALLA PIIRKONNA MITTETULUNDUSÜHENDUSED SAAVAD TAOTLEDA PROJEKTITOETUSI

Vallavalitsus teatab, et seoses vallaeelarve kinnitamisega saavad ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused alates 10.04.2018 taotleda projektitoetusi...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kultuurinõuniku ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded: Oma valdkonnas koostöövõrgustike loomine: kultuur, MTÜ-d, sport ja huviharidus; Vallas huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine: tingimuste...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab LEADER TAOTLUSVOORU

19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00.   LEADER projektitoetust saavad taotleda  haldusreformi eelselt PLPK tegevuspiirkonda kuulunud  KOV-id (sh nende...

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI AMETIKOHA TÄITMISEKS

Teenistusülesanded: Tagada sotsiaaltoetuste ja -teenuste võimalikult õiglane jaotus vallas; Sotsiaalvaldkonnas toimuva prognoosi­mine, analüüsimine, ajutistesse...

Vallavolikogu istung toimub 25.01.2018

https://haademeeste.kovtp.ee/istungite-paevakorrad-ja-eelnoud

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku ( vt. selgitust lõpus ), et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek - Reiu külas asuva Kuukivi tee 10 kinnistu

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Kuukivi tee 10 (84801:001:1366, 2153 m², elamumaa 100%) kinnistul...

Häädemeeste Vallavalitsuse KONKURSID ametikohtade täitmiseks

02.01.2018 Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SEKRETÄRI (asenduskoht) ametikoha täitmiseks Teenistusülesanded: vallavalitsuse...

Alates 1. jaanuarist ei eksisteeri enam ühinemiseelse Häädemeeste valla valitsust (registrikoodiga 75000785).

Häädemeeste Vallavalitsuse (registrikood 77000269) aadress on Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uulu küla, Pargi tee 1, 86502 Häädemeeste endises vallamajas (Pärnu mnt 13, Häädemeeste...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks alates 20. jaanuarist 2018

Töökabineti asukoht: Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa. Teenistusülesanded: Vallavara haldamise ja ehitamise strateegia koostamine ning vallavara haldamise...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI humanitaarvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks alates 20. jaanuarist 2018

Töökabineti asukoht: Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa. Teenistusülesanded: Alus-, alg-, põhi-, ja gümnaasiumiharidusega seonduvate küsimuste korraldamine; ...

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung

Häädemeeste Vallavolikogu 6. istung toimub  21 .detsembril 2017. a algusega kell 16.00  Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla. Päevakord: ...

Volitatud veterinaararstide tööülesanded uuest aastast muutuvad

Veterinaar-ja Toiduamet kavandab järgmise aasta algusest muudatusi eesmärgiga tõsta karjakontrollide kvaliteeti, et paremini tagada loomatervise valdkonnas teenuste osutamine ning luua üle riigi...

Jaanuarist saab proteeside hüvitist ainult haigekassa partnerite juures

Alates 1. jaanuarist 2018 saab hammaste proteeside hüvitist kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu. Seoses muudatusega saab käesoleva aasta...

Häädemeeste vallavanemaks valiti Karel Tölp, volikogu kinnitas vallavalitsuse koosseisu

Häädemeeste Vallavolikogu 30. novembril toimunud istungil kinnitati Häädemeeste vallavanemaks Karel Tölp, kes seni oli Tahkuranna vallavanem. Tema poolt hääletas 10 volikogu liiget. Volikogu...

Kaitseliit korraldab õppuse ORKAAN, mille käigus harjutatakse võimalikult realistlikult läbi mitmesuguseid hübriidsõja ja elanikkonnakaitsega seotud tegevusi

Hea Häädemeeste valla elanik 1. – 3. detsembril korraldab Kaitseliidu Pärnumaa malev Häädemeeste ja Saarde vallas õppuse ORKAAN koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ning Läti...

Muuseumis avatakse käsitööringi Rääk portselanmaalide näitus

Esmaspäeval, 27. novembril kell 13 avame muuseumis käsitööringi Rääk tööde näituse PORTSELANMAALIDEST. Välja on pandud ka kingid Pärnu Lastekodu lastele.
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 13