17.03.17

....................................................................................

Tähtaeg möödunud!

Häädemeeste Keskkool pakub tööd VENE KEELE ÕPETAJALE

.......................................................................................................................

Tähtaeg möödunud

HÄÄDEMEESTE KESKKOOL

Kui Sa soovid töötada koolis, kus on väga tore meeskond, kus hoitakse au sees traditsioone, aga mis on avatud ka uuele ning mis asub looduslikult kaunis kohas mere kaldal, siis tule Häädemeeste kooli

füüsika õpetajaks (10 tundi nädalas, tööle asumise aeg 29. august 2016)

Kandidaadilt ootame:

·        vastavust haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõudedˮ paragrahvis 3 sätestatud nõuetele;

·        soovi ja valmisolekut töötada õpetajana, kes loob õpilastele motiveeriva õpikeskkonna ning toetab õpilase arengut;

·        tahet kooli arengus kaasa rääkida.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 15. augustil 2016 aadressil kool@haademeeste.edu.ee   Küsimuste korral palun saada need samale aadressile või helista telefonil +372 52 69 104

................................................................

Avalduste tähtaeg möödunud

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

kuulutab välja avaliku konkursi Häädemeeste Keskkooli direktori vabanevale ametikohale.

Konkursil valitava direktori tööleasumise tähtaeg on 01.07.2016.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

-- vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele; https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005

-- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

-- vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus või pedagoogiline staaž;

-- eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;

-- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus

-- analüüsi- ja planeerimisoskus

-- koostööoskus

Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

-- kirjalik avaldus

-- elulookirjeldus (Europassi CV nõutavad andmed)

-- ametikoha kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

-- kandidaadi essee koolijuhina Häädemeeste Keskkoolis (ca 1800 tähemärki)

-- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 14.03.2016 Häädemeeste Vallavalitsuse nimele aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste või e-posti aadressil info@haademeeste.ee.

Lisainfo: vallavanem Magnus Mõttus, e-post: magnus.mottus@haademeeste.ee, tel. 5307 7370.

Toimetaja: TOOMAS ABEL
18.02.16


Tööpakkumine Laulasmaa spaa- ja konverentsihotellis (kliki suurendamiseks pildil)

Lõppenud konkurss
Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Häädemeeste Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks eeldatava tööleasumise tähtajaga 1. veebruaril 2016.a. Raamatukogu asub aadressil Lasteaia 4, Häädemeeste alevik.

Kandidaadile esitatavad nõuded

Kandidaat peab vastama rahvaraamatukogu seaduses sätestatud nõuetele:

1.           Kandidaadil peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus;

2.           Kui kandidaadil ei ole raamatukogunduse või infoteaduste alast kõrgharidust, peab tal olema kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vähemalt neljas aste.

Konkursil osalemise tingimused:

Kandidaat peab konkursil osalemiseks esitama järgmised dokumendid:

1.           Konkursil osalemise avaldus kandidaadi täielike kontaktandmetega;

2.           Haridusttõendavate dokumentide koopiad;

3.           Olemasolul kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

4.           Elulookirjeldus (CV)

5.           Muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid

Konkursil osalemise avaldus ja osalemiseks nõutavad dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele digiallkirjastatuna ühes ümbrikus e-posti aadressil info@haademeeste.ee või paberkandjal allkirjastatuna kinnises ümbrikus aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste.

Avalduse ja teiste nõutavate dokumentide esitamise tähtajaks on 13. jaanuar 2016.a.

Konkurss toimub kahes voorus, vestlusvooru kutsutakse nõuetele vastavad kandidaadid.

Täiendav teave e-posti aadressil toomas.abel@haademeeste.ee

...................................................................................................................................................................
Lõppenud konkurss

Metsapoole Põhikool otsib inglise keele õpetajat

Konkursi tähtaega on pikendatud kuni 11.08.2015
Metsapoole Põhikool võtab konkursi korras alates 01.09.2015 tööle inglise keele õpetaja (0,5 ametikohta). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata 11.augustiks 2015.a aadressil kool@metsapoole.edu.ee või Metsapoole küla 86010 Häädemeeste vald Pärnumaa. Lisainfo tel. 58190593.
............................................
...........................................

Kandideerimine lõppenud!

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi

Häädemeeste Keskkooli direktori vabanevale ametikohale.

Konkursil valitava direktori tööleasumise tähtaeg on 01.09.2015

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

•             vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele; https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005

•             magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

•             vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus või pedagoogiline staaž;

•             eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;

•             hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus

•             analüüsi- ja planeerimisoskus

•             koostööoskus

Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

•             kirjalik avaldus

•             elulookirjeldus (Europassi CV nõutavad andmed)

•             ametikoha kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

•             kandidaadi essee koolijuhina Häädemeeste Keskkoolis  (ca 1800 tähemärki)

•             muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 29.07.2015 Häädemeeste Vallavalitsuse nimele aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste või e-posti aadressil info@haademeeste.ee.

Lisainfo: vallavanem Magnus Mõttus, e-post: magnus.mottus@haademeeste.ee, tel. 5307 7370.

............................................................................................................

Lõppenud konkurss

Häädemeeste Keskkool võtab tähtajaliselt  tööle täiskohaga aedniku alates 27. aprill kuni 31. oktoober 2015.

Avaldus ja CV saata 23. aprilliks meilile kool@haademeeste.edu.ee või aadressil Häädemeeste Keskkool, Kooli 10, Häädemeeste, 86001 Pärnumaa.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

Vabad töökohad ja konkursid

15.05.15

LÕPPENUD KONKURSID

AS Häädemeeste VK võtab tööle SANITAARTEHNIKU

AS Häädemeeste VK võtab tööle SANITAARTEHNIKU, kellel on olemas vastav töökogemus ja B-kategooria autojuhiluba (tööandja poolt ametiauto ja –telefon). Sooviavaldused esitada detsembrikuu jooksul AS Häädemeeste VK juhataja Harald Kalmeti nimele, e-post: harald.kalmet@haademeeste.ee või aadressil Pärnu mnt 40, Häädemeeste 86001.
info telefonil 55593790.

.....................................................................................................................................................................

Kabli Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (koormusega 1,0) ametikoha täitmiseks lapsehoolduspuhkusel viibiva pedagoogi asendamise perioodiks.
Kandideerimiseks esitada:

  • Avaldus ja CV

·        Ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad

·        Osaleja soovil muud dokumendid

Dokumendid esitada 05.detsembriks 2014.a lasteaia direktorile aadressil: Kabli küla 86002 Häädemeeste vald, Pärnumaa või e- posti aadressil: kablilasteaed@hot.ee

Info telefonil 5662 9125

Toimetaja: TOOMAS ABEL