Sihtasutus Luitemaa

16.03.16

Sihtasutus Luitemaa asutati Häädemeeste Vallavolikogu otsusega nr 34, 29.06.2005.a. Sama otsusega kinnitati sihtasutuse põhikiri.
2016. aastal on SA Luitemaa nõukogus Ly Lehemets, Lembit Künnapas ja Toomas Abel (esimees). SA juhatuse liige on kuni 310.03.2016 Kerli Laur (Saku valla keskkonnakaitse inspektor).

Alates 1. aprillist 2016 on SA Luitemaa juhatuse liige nõukogu otsusega määratud Maia-Liisa Kasvandik.

Vastavalt põhikirjale on SA Luitemaa eesmärkideks:

*arenguprojektide koostamine ja nende elluviimimseks finantsallikate leidmine
*Luitemaa looduskaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskavades ettenähtud tegevuste elluviimine;
*piirkonna turismitoodete arendamine;
*infrastruktuuri arendamine ja rajamine;
*nõustamine, konsultatsioon ja koolitus.

Viimastel aastatel on sihtasutuse peamiseks tegevuseks olnud mitmesuguste loodushoiuprojektidega soetatud varade ülevõtmine ja haldamine. Olulist majandustegevust toimunud ei ole.

Toimetaja: TOOMAS ABEL