Ohtlikud jäätmed

27.12.16

EELREGISTREERIMINE ETERNIIDIJÄÄTMETE KOGUMISEKS 2017

Häädemeeste vallavalitsus valmistab ette SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele  taotlust eterniidijäätmete kogumisringi rahastamiseks. Juhul kui taotlus rahastatakse saab kogumisringi korraldada orienteeruvalt augustis-septembris 2017.  Kogumisringil võetakse vastu eterniidijäätmeid ainult nendelt Häädemeeste valla elanikelt, kes on eelnevalt registreeritud. 

Eterniidijäätmete vastuvõtmise eelregistreerimine toimub kuni 23. jaanuarini 2017 Häädemeeste Vallavalitsuse telefonil 4464175.

Teatada tuleb järgmised andmed:

Jäätmevaldaja nimi ja kontaktid;

eterniidijäätmete asukoht,

eterniidijäätmete kogus*

* 1m²  eterniidiga kaetud katuse pinda kaalub ligikaudu 15 kg, arvestatud on, et vana eterniit on selles sisalduva niiskuse ja plaati katva samblakihi võrra raskem.

.................................................................................................
Ohtlike jäätmete kogumisest Häädemeeste vallas

Häädemeeste alevikus (Pärnu mnt 40, Konsumi kaupluse lähedal) asub ohtlike jäätmete kogumiseks metallkonteiner. Häädemeeste valla elanikud saavad ohtlike jäätmeid saab tasuta ära anda helistades eelnevalt valla üldtelefonil 4464175 või majandusspetsialistile 55593790. Alates 2005. aastast on võimalusel kord aastas toimunud ohtlike jäätmete kogumise ringid valla hajaasustusega aladelt. Ohtlike jäätmete ringide toimumisest teavitatakse elanikke eelnevalt. Palume elanikel tuua ohtlikud jäätmed Häädemeeste alevikus asuvasse ohtlike jäätmete kogumispunkti või kasutada võimalust ja anda ära ohtlikud jäätmed kogumisringi toimumisel. Samas palume Häädemeeste valla elanikel ohtlikke jäätmeid mitte viia Paikre prügilasse.

Viimane kogumisring toimus 26. aprillil 2014

 Kogutavad ohtlikud jäätmed on patareid, akud, reostunud materjalid, reostunud pakendid, õli- ja kütusefiltrid, vanad värvid, lakid, lahustid, aiandusmürgid, kodukemikaalid,mootori- ja määrdeõlid, luminestsentslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kraadiklaasid), kasutatud tulekustutid, happed, elektroonikaseadmed, ravimid, süstlad jm.

Ettevõtetelt ohtlike jäätmeid kogumisringi raames vastu ei võeta. Samas palume mitte tuua vanu autorehve.

Info Merle Looring tel. 4464175; 53423377

Harald Kalmet tel 4464175; 55593790

Irja Pede tel 4465129; 58585211

Toimetaja: TOOMAS ABEL