Politsei ja päästekomando

5.04.17

Eestis on üks hädaabinumber 112 kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse. 

PÄRNU POLITSEIJAOSKOND
PÄRNUMAA  KONSTAABLIJAOSKOND
HÄÄDEMEESTE  KONSTAABLIPIIRKOND

Piirkonnapolitseinik        RAUNO LENSMENT
Vastuvõtuaeg neljapäeviti kell 09.00 – 11.00

Häädemeeste konstaablipunkt: Aiandi tn 4, Häädemeeste alevik

Tel 612 3501, +372 534 19081, 112

Menetleja  SANDER SAVI

Tel 612 3502, +372 502 0100, 112

Noorsoopolitseinik  KAIRI ÕILSALU

Tel 612 3521, +372 530 93024, 112

VASTUVÕTUVÄLISEL AJAL HELISTAGE TELEFONILE: 112

..............................................................................................................

HÄÄDEMEESTE PÄÄSTEKOMANDO

tel. 449 8100

Tulekahju korral helistage 112

.......................................................
vallavalitsuse ametnik:

nooreminspektor Lauri Luberg

e-post: info@haademeeste.ee

telefon: 446 4175 (teave edastatakse)

.....................................................

8. aprillil 2015 toimus Häädemeeste valla turvalisuse arutelu 
Kokkuvõtted: Koduvald nr 5 ja lisaleht