11.06.18

Häädemeeste teeninduskeskuses, aadressil Pärnu mnt.13, 86001 Häädemeeste:

(ametijuhendid avanevad lingina ametinimetusest)

.............................................  

raamatupidaja Krista Kerde
tel 446 4175

krista.kerde@haademeeste.ee 

............................................

raamatupidaja Sirje Nõmm
tel 446 4175

sirje.nomm@haademeeste.ee

.....................................

peaspetsialist majanduse alal Harald Kalmet

e-post: harald.kalmet@haademeeste.ee   

telefon: 446 5106  ; 5559 3790 

.....................................................

sekretär-asjaajaja Maarika Atka

e-post: maarika.atka@haademeeste.ee            

telefon: 446 4175

Arhiivitöö iga kuu kolmandal kolmapäeval aadressil Pärnu mnt 40.

.....................................................

nooreminspektor Lauri Luberg

e-post: info@haademeeste.ee

telefon: 446 4175 (teave edastatakse)

.........................................................

Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike palgaandmed seisuga 1.04.2013

Toimetaja: TOOMAS ABEL