21.03.18

Häädemeeste vallamajas, aadressil Pärnu mnt.13, 86001 Häädemeeste:

(ametijuhendid avanevad lingina ametinimetusest)

.............................................  

 

finantsnõunik Ly Lehemets  

e-post: ly.lehemets@haademeeste.ee    

telefon: 446 5106 , 517 4486

vastuvõtuaeg T kl 13 - 16 või kokkuleppel

..........................................................

vanemraamatupidaja Terje Mägi      

e-post: terje.magi@haademeeste.ee         

telefon: 446 4175

........................................................

raamatupidaja Svetlana Jõekäär

e-post: svetlana.joekaar@haademeeste.ee  

telefon: 446 4175

.......................................................................

peaspetsialist majanduse alal Harald Kalmet

e-post: harald.kalmet@haademeeste.ee   

telefon: 446 5106  ; 5559 3790 

.....................................................

sekretär-asjaajaja Maarika Atka

e-post: maarika.atka@haademeeste.ee            

telefon: 446 4175

Arhiivitöö iga kuu kolmandal kolmapäeval aadressil Pärnu mnt 40.

.....................................................

nooreminspektor Lauri Luberg

e-post: info@haademeeste.ee

telefon: 446 4175 (teave edastatakse)

.........................................................

Häädemeeste Vallavalitsuse ametnike palgaandmed seisuga 1.04.2013

Toimetaja: TOOMAS ABEL